Regulamin

 

1.       Właścicielem Sklepu internetowego e-materac.pl jest P.P.H. ESKA, z siedzibą w Przytkowicach 553, 34-141 Przytkowice, NIP 551-115-24-75,  zwany dalej Sprzedawcą.

 

2.       Postanowienia wstępne:

2.1.    Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż materacy, mebli i artykułów wyposarzenia wnętrz.

2.2.    Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.3.    Zamówienia są realizowane przez Salon Meblowy ESKA w Przytkowicach.

2.4.    Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

3.       Składanie zamówień:

3.1.    Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.2.    Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośrednio w Salonie Meblowym ESKA Przytkowice 419, 34-141 Przytkowice, tel. (33) 876-88-02.

3.3.    Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 17 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczna lub telefonicznie do 2 dni roboczych od jego otrzymania, jedocześnie zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez sprzedającego lub kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

3.5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nawet po jego przyjęciu w przypadku, gdy:

3.5.1.Kupujący swoim zachowaniem utrudnia realizację zamówienia, np., gdy Kupujący unika kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze Sprzedawcą.

3.5.2.Zamawiany towar został wycofany lub zmieniły się jego warunki sprzedaży.

3.5.3.Kupujący nie przestrzega regulaminu

3.6.    W przypadku rezygnacji z zamówienia wpłacona kwota (oprócz zaliczki) zostanie przelana na wskazane konto w terminie do 5 dni roboczych na podany numer rachunku bankowego.

 

4.       Czas realizacji zamówienia:

4.1.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności lub zaliczki na konto bankowe Sprzedającego

4.2.    Czas realizacji zamówień jest podany przy oferowanym produkcie. W szczególnych przypadkach czas może ulec wydłużeniu, kupujący zostanie poinformowany o tym.

4.3.    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest, jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili skompletowania całego zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki.

4.4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowanie zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się powiadomić klienta.

4.5.    W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego wszelkie kwoty wpłacone na poczet zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

5.       Formy płatności:

5.1.    Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelewy, karty płatnicze, płatność przy odbiorze gotówką.

5.2.    W przypadku przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sprzedającego do Kupującego. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj.:

5.2.1.Dane osobowe Kupującego – zgodne z zamówieniem

5.2.2.Numer konta bankowego, na które Kupujący dokonuje wpłaty.

5.2.3.Nazwa i adres właściciela rachunku.

5.2.4.Tytuł zapłaty

5.2.5.Adres sklepu P.P.H. ESKA Przytkowice 419, 34-141 Przytkowice

5.3.    Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Paragonem lub Fakturą VAT, które razem z towarem są wysyłane do Kupującego na adres pocztowy wskazany w zamówieniu wraz z zamówieniem.

 

6.       Dostawa i koszt wysyłki

6.1.    Koszt transportu jest rozpatrywany indywidualnie dla każdego Kupującego

6.2.    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem, firmy kurierskiej lub transportu firmowego w dni robocze.

6.3.    Koszty dostawy obejmują transport na wskazany adres, nie obejmują usługi wniesienia do mieszkania.

6.4.    Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjna jest naruszona Kupujący zobowiązany jest rozpakować ja w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody.

6.5.    Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

 

7.       Zwroty:

7.1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

7.2.    Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.

7.3.    Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres P.P.H. ESKA , 34-141 Przytkowice 419 lub e-mail na adres kontakt@e-materac.pl

7.4.    Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne nienaruszone opakowanie.

7.5.    Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny Paragon lub Faktura Vat.

7.6.    Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

7.7.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych towarów, natomiast nie dotyczy usługi transportu towarów. Kupującemu nie są, więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem towarów od Sprzedającego do Kupującego.

7.8.    Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

7.9.    Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

7.10 Zwroty kierujemy na adres: P.P.H. ESKA, Przytkowice 419, 34-141 Przytkowice

 

8.       Reklamacje:

8.1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawce towaru.

8.2.    Nie spisanie przez Kupującego i dostawce protokołu szkody jest traktowane, jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

8.3.    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Kupujący powinien wysłać do Sprzedającego zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres P.P.H. ESKA, 34-141 Przytkowice 419 lub e-mailem na adres kontakt@e-materac.pl

8.4.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenie reklamacyjnego kopii Paragonu, Faktury Vat, Karty gwarancyjnej, (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z dostawca.

8.5.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia

8.6.    Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie:

8.6.1.Ogólnych zasad użytkowania towarów.

8.6.2.Szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli, towarów zawartych w dołączonej instrukcji.

8.7.    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. maja charakter orientacyjny.

 

9.   Postanowienia końcowe:

9.1.W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów P.P.H. ESKA dąży do ugody na zasadzie porozumienia stron. Jeśli ugoda nie będzie możliwa, spór będzie rozstrzygał Sąd rejonowy działający w Wadowicach.

9.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie Sprzedającego zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

9.4.Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są jedynie reklamą produktów i nie mogą być podstawą roszczeń kupującego względem e-materac.plKupujący akceptuje otrzymane informacje od www.e-materac.pl drogą elektroniczną lub telefoniczną i uznaje ich prawny skutek.

9.5.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawa do roszczeń.

 

Ochrona danych osobowych

Jak możesz się z nami skontaktować?

- listownie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ESKA Stanisław Kozioł, Przytkowice 553, 34-141 Przytkowice,

- email: salon@meble-eska.pl

 

Jakie masz prawa?

- dostępu do Twoich danych,

- ich poprawiania,

- żądania ich usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

- przenoszenia Twoich danych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

- wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, w tym założenia konta w sklepie internetowym sklep.meble-eska.pl,

- wykonania umów sprzedaży zawieranych przez Ciebie za pośrednictwem e-sklep,

- realizacji Twoich uprawnień wynikających z tzw. prawa zwrotu, czyli prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

- marketingowym polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług oraz na wysyłaniu do Ciebie newslettera, analizowaniu czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.


Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak:

- bez podania adresu e-mail nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera,

- bez podania Twoich danych możemy nie być w stanie rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy,

- bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość,

- bez podania Twoich danych nie będziesz mógł założyć konta w e-sklepie oraz zawierać umów sprzedaży za pomocą e-sklepu.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

- udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,

- prowadzenie naszego marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań,

- Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Komu przekażemy Twoje dane?

- Dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów,

- Opiniowania zakupów w naszym sklepie,

- Agencjom marketingowym,

- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,

- Podmiotom obsługującym nasze call-center,- Kurierom oraz poczcie,

- Operatorom płatności dostępnych na stronie internetowej naszego sklepu,

- Organom wykonującym władzę publiczną oraz urzędom.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

- prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;

- potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy;

- trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, w tym założenia konta w e-sklepie, jak i czas trwania umów sprzedaży zawieranych poprzez e-sklep oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tych umów, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych;

- niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

- na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

- na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.


Polityka prywatności, plików cookies i local storage

I. Postanowienie wstępne.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Przedsiębiorstro Produkcyjno Handlowe ESKA Stanisław Kozioł, z siedzibą w Przytkowicach 553, 34-141 Przytkowice, legitymująca się NIP 551-115-24-75, zwana dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, plików cookies i local storage, zwaną dalej „Polityką”.

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu sklep.meble-eska.pl

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe.

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tj. z późn.zm).

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

6. W celu wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi towary zakupione w Sklepie, świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy, operatorom płatności, agencjom marketingowym, organom i urzędom wykonującym władzę publiczną, dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie oraz wysyłania newsletterów, a także podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem Sklepu.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.

8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji ze Sprzedawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

9. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

10. Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

III. Pliki cookies i local storage.

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) i local storage, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies i local storage mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz przetrzymywania ostatnio oglądanych produktów.

3. Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies i local storage mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies i local storage w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek ,Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html ,Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ,Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL ,Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl .

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies i local storage w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.
Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. Inne.

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: salon@meble-eska.pl